SMEVOLDS PLÅTKONSULT AB

Vi hjälper dig med projekt inom tak och fasad. Med oss kan du känna dig trygg i hela processen från början till slut.

VI ÄR MED I

Föreningen Tak & Fasadkonsulterna är en förening för seriösa och kunniga konsulter med tak och fasader som specialitet och då främst med plåtbeklädnad men även andra fasadmaterial.
Du kan läsa mer här

 

OM OSS

Vilka är vi?

Med flera års kunskap ser vi till att det blir rätt och proffsigt utfört.
Alla våra konsulter har den kombinationen av teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet som vi anser behövs i vår roll. Vår kompetens är förankrat i det genuina intresse för hantverket och omfattar såväl gamla traditioner som den senaste tekniken. Utöver plåt och puts som är vår bas har vi kunskap om de flesta tak- och fasadmaterial, och mötet mellan olika material där plåt ofta är en viktig detalj.
TJÄNSTER

NÅGRA SAKER VI ERBJUDER

NYTT TAK OCH HÄNGRÄNNOR

Vill man byta tak eller bygga nytt tak finns det många viktiga val man behöver göra.
Vilket tak passar bäst, är mest ekonomiskt fördelaktigt eller hur lång är livslängden. Hur går man till väga för att säkerställa att taket utförs enligt önskemål av entreprenören. Svåra frågor som ni snabbt kan få hjälp med.

SÄKERT TAK

När taket skall beträdas av t ex. en reparatör eller sotare ska det finnas möjlighet att röra och förankra sig på ett säkert. I dag finns det regler för hur en entreprenör ska kunna utföra ett säkert jobb och undvika fallolyckor. Vem har rätt att beträda ett tak och vad ska det finnas för utrustning på taket? En viktigt fråga är också om utrustningen är i godkänt skick. Fråga en plåtkonsult.

IR-FOTO

Går du i tankar om att installera solpaneler eller har du ett tak som är dåligt isolerat och läcker ut värme i onödan. Då kan det vara lämpligt att se över takets kondition innan för att säkerställa att solpaneler lämpar sig för ditt tak. Ett tak som läcker värme är både oekonomiskt och farligt på vinterhalvåret. Is och kyla har en märklig förmåga att påverka och skada olika material över tid. Problem som givetvis kan lösas av en kunnig plåtkonsult.

VARFÖR VÄLJA OSS

HÖG KVALITE & NÖJDA KUNDER

STATUSBESIKTNING

Statusbesiktning är ett bra verktyg för att ha koll på takets nuvarande skick, framtida underhållsbehov och eventuellt behov av renovering.

PROJEKTERING, UPPHANDLING

Inför en takrenovering finns det några saker man ska tänka på. Det är viktigt med en bra arbetsbeskrivning som i detalj talar om hur arbetet ska utföras.

ENTREPRENADBESIKTNING

Om ni genomfört ett takprojekt, stort som litet, bör resultatet besiktigas. Besiktningsmannen kontrollerar att arbetet är utfört enligt kontraktshandlingar, att arbetet är fackmässigt utfört.

LÄCKAGEUTREDNING

Vid läckage, skada eller dylikt utför vi en undersökning av den berörda ytan eller detaljen på taket. Vi fastställer den bakomliggande orsaken och lämnar förslag till åtgärd.

UTREDNING

Vid läckage, skada eller dylikt utför vi en undersökning av den berörda ytan eller detaljen på taket. Vi fastställer den bakomliggande orsaken och lämnar förslag till åtgärd.

UTBILDNING

Vi skräddarsyr utbildningar och föreläsningar inom plåt och tak för ditt företag. 

Kontakt

Här kan du enkelt komma i kontakt med oss

Smevold Plåtkonsult AB
Org nr. 556207-7338